Az Európai Ifjúsági Fórum

Az Európai Ifjúsági Fórumot 1996-ban hozták létre a Nemzeti Ifjúsági Tanácsok és európai szintű nem-kormányzati ifjúsági szervezetek. Jelenleg 93 európai ifjúsági szervezet platformja. A magyar ifjúsági szervezeteket a Nemzetközi Ifjúsági Koordinációs Iroda (NIKI) képviseli. Ennek két tagszervezete van: a Magyar Gyermek és Ifjúsági Tanács és az Országos Gyermek és Ifjúsági Parlament.

Az Európai Ifjúsági Fórum tevékenysége

 1. A fiatalok politikai képviselője

  Az Európai Ifjúsági Fórum kapocsként és lobbyszervezetként működik az Európai Unió, az Európa Tanács, az ENSZ és más nemzetközi szervezetek döntéshozó testületei és az ifjúsági szervezetek között folytatott párbeszédben. Biztosítja, hogy az ifjúság véleményét figyelembe vegyék az EU határozataiban, az Uniós intézményrendszer elismert tárgyalópartnere, illetve koordinálja a fiatalok képviseletét az Európa Tanács Ifjúsági és Sport Igazgatóságánál. A Fórum továbbá jelen van a médiában, kampányok és látványos akciók keretében hívja fel a figyelmet a fiatalokat érintő aktuális kérdésekre.

 2. A 2003-2004. évekre meghatározott munkaprogram főbb elemei
  • Képviselet és lobby a nemzetközi szervezetek döntéshozó munkájában, konzultáció és nyilvános meghallgatások az érintett felekkel
  • Tagszervezeteknek nyújtott szolgáltatások – rendszeres tájékoztatás a programokkal és az aktuális tevékenységekkel kapcsolatban, szemináriumok, képzések szervezése, honlap
  • Együttműködési projektek

  A Fórum részt vesz az Európa Tanács szakképzéssel kapcsolatos tevékenységében és több mega-projektet futtat. Ezek között az egyik aktuális projekt a Balkán ifjúsági Projekt (Balkan Youth Project), amely 3 éven keresztül képzésekkel, tanulmányutakkal, önkéntesek bevonásával és helyi projektek pénzügyi támogatásával ösztönzi a régió ifjúságpolitikai fejlesztését.

 3. A 2003-2004. évekre meghatározott prioritások
  • Segíti az EU nyitott koordinációs folyamatot megteremtő Tanácsi határozatának érvényesülését, amelynek prioritásai a tudatos és közéleti aktivitásra nevelés, az információ, az önkéntesség és a fiatalok jobb megértése
  • Kiemelt célként kezeli a fiatalok közéleti és politikai szerepvállalásának ösztönzését, ezen belül kampányt folytat annak érdekében, hogy a következő Európai Parlamenti választáson minél több fiatal jelölt indulhasson el.
  • Támogatja az ifjúsággal foglalkozó konkrét cikkely beillesztését az EU alkotmányos szerződésébe. A Fórum meggyőződése, hogy csupán egy ifjúsággal foglalkozó konkrét cikkely garantálhatja, hogy a fiatalokat érintő kérdések megfelelő súllyal jelenjenek meg a jövőbeni jogi procedúrákban.
  • Az Ifjúság 2000-2006 program fontosságára való tekintettel szükségesnek tartja, hogy önálló Programként maradjon meg a 2006-tól életbe lépő Új Programgenerációban is.
  • Elősegíti a szektorok között együttműködést, az ifjúság szempontjainak érvényesülését a foglalkoztatás, a szociális ügyek és az egyenlőség területén hozott döntésekben
  • Állampolgárság és élethosszig tartó tanulás
  • Ifjúsági munka fejlesztése
  • Ifjúsággal kapcsolatos nemzeti szabályozás elősegítése
  • Az EU és az ET nemzetközi ifjúsági szervezeteket finanszírozó tevékenységének elősegítése
  • Globális ifjúsági együttműködés
  • Emberi jogok és egyenlőség