Főoldal


Magyarország

1999-ben azzal a céllal alakult meg, hogy segítse a vidék- és kistérségfejlesztésben érdekelt civil szervezetek munkáját. A hálózat tagjai olyan szervezetek, amelyek sokéves szakmai tapasztalattal és kapcsolatokkal rendelkeznek a vidék- és kistérségfejlesztés terén. Fő tevékenységük a hálózatán belül: pályázati tanácsadás, forráskeresés, partnerségi kapcsolatok kialakítása, szaktanácsadás, oktatás, valamint információk szolgáltatása a jelen honlapon keresztül.

Az EU 2000-es országjelentés agrárfejezetének néhány problémája

 
Az Európai Unió 2000. évi országjelentése
 
agrárfejezetének néhány kiemelt problémája.
 
(Háttéranyag a 2000. december 6-i sajtótájékoztatóra.)

Az Európai Unió 2000. évi Országjelentésének mezőgazdasági összefoglalója számunkra kedvező megállapítással indul, miszerint “Általánosságban elmondható, hogy Magyarország eddigi előrehaladása jó alapot biztosít a Közösségi Vívmányok mezőgazdasági ágazatban történő megvalósításához.”

Három jelentős területen azonban udvarias, de határozott elmarasztalást kaptunk. Mindhárom probléma egybe esik a Magyar Agrárkamara által hosszabb ideje szorgalmazott tennivalókkal. Két téma rendezését pedig már az Agrárgazdasági Tanács 2000. évi – Országgyűléshez is benyújtott -állásfoglalása is sürgeti;

1.) Az Országjelentés szerint : “ A Közös Piaci Szervezetek bezetésével kapcsolatosan tisztázásra szorul az Agrárintervenciós Központ feladata a piaci ek igazgatása területén. A legfontosabb rendtartás, a gabonafélék esetében még harmonizációra van szükség, valamint kidolgozandók az intervenció feltételei.”

A jelenleg 131 fő – egy év alatt létszámában megduplázódott – AIK nem töltheti be EU konform funkcióját, mivel a hatályos magyarországi rendtartási törvény alapvető tartalmi és eljárási kérdésekben eltér a közösségi joganyagoktól. A használt terminológiák mást és mást jelentenek, ezért azok használata már ele zavart okozhat. Ezt az alábbi összehasonlítás szemlélteti:

unio
unite
Emlékeztetőül az alábbiakban közöljük 2000. április 18-i anyagunk

Az EU-ban garantált ár nincs, Magyarországon viszont van, aminek tartalma a következő: az átlagos termelési színvonalon termelők önköltségének 70 %-át el nem érő, jogszabályban megállapított olyan minimum ár, amelyhez a miniszter kvótát rendel, valamint az így meghatározott mennyiségi és minőségi termék felvásárlására kötelezettséget vállal.

Az összehasonlításból jól látható, hogy az EU árrendszerei a Római Szerződés agrárfejezete célrendszerének megvalósításaként a termelők jövedelmének biztosítását és a kiegyensúlyozott árviszonyokat szolgálják. Ezzel szemben a magyar irányár csak egy árstatisztikai terminológiát jelent, az áringadozások középpontja minden állami intézkedési kötelezettség nélkül.

Rendszerében a magyar garantált ár felelne meg az uniós intervenciós árnak, azonban az mértékében az EU által is szorgalmazott gabona rendtartásnál nem árjövedelmet biztosít , hanem ár letörő funkciójú . A magyar törvény ugyanis kimondja, hogy ez az ár nem lehet több, mint az átlagos önköltség 70 %-a. A garantált ár a 2000. évi termésű étkezési búzára 16 ezer Ft/to, takarmánykukoricára 14 ezer Ft/to. Ez az árszint arra ösztönzi a kereskedőket, hogy ahhoz közeli áron, vagyis a termelőknek veszteségeket okozó értéken kössék meg a szerződéseket. Ezzel szemben az EU intervenciós ára – miként arra utaltunk -, nyereséget biztosít.

A magyar agrárrendtartás árszabályozási alkalmatlanságát bizonyítja az is, hogy az 1999-ben felhasznált 62 Md Ft agrárpiaci támogatás ellenére mintegy 50 Md Ft-tal nőtt a mezőgazdasági termelők árvesztesége. 2000-ben ugyanakkor enyhe keresleti pozíció mellett 20 %-kal nőttek a mezőgazdasági termelői árak, ami a fogyasztói árakat is a lakosság részére érzékeny mértékben növelte.

A Magyar Agrárkamara 1999-től erőteljesen szorgalmazta az EU – elsősorban gabonarendtartási – rendszerének átvételét. A tartósan negatív agrártendenciák megfordítására az Agrárgazdasági Tanács 2000. október 6-i ülésén is megfogalmazódott az igény, hogy “ Már 2001-ben meg kell kezdeni az EU rendtartási szabályok átvételét és alkalmazását”.

Ezek a törekvések tehát most már együtt fogalmazódnak meg az EU ország-értékelésében, az Agrárgazdasági Tanácsban, és a Magyar Agrárkamarában. Megvalósításuk a magyar lakosságnak is érdeke, és egyben lehetőséget biztosít arra is, hogy a magyar agrártermelők ne példákon gyakorolják az EU bonyolult szabályait, hanem minél előbb a gyakorlatban tegyék azt.

2.) Az Országértékelés mezőgazdasági fejezete a mezőgazdasági foglalkoztatottakkal kapcsolatosan három lényeges adatot tartalmaz. Ezek a következők;

 

  • “A mezőgazdaságban dolgozók a foglalkoztatott népesség 7,1 %-át teszik ki.”

 

  • “2000-ben a mezőgazdasági szektorban majdnem 960 ezer egyéni gazdaság és 8200 gazdasági működik.”

 

  • “A termelők regisztrálásának bezetését követően, amely a mezőgazdasági támogatásokban való részesülés feltétele, hozzávetőleg a termelők 80 %-a jelentkezett be.”

Az Európai Ifjúsági Fórum

Az Európai Ifjúsági Fórumot 1996-ban hozták létre a Nemzeti Ifjúsági Tanácsok és európai szintű nem-kormányzati ifjúsági szervezetek. Jelenleg 93 európai ifjúsági szervezet platformja. A magyar ifjúsági szervezeteket a Nemzetközi Ifjúsági Koordinációs Iroda (NIKI) képviseli. Ennek két tagszervezete van: a Magyar Gyermek és Ifjúsági Tanács és az Országos Gyermek és Ifjúsági Parlament.

forum
befizetes nelkuli

Az őssejtes kezelésről röviden

Még régebben történt, hogy hallottam az őssejtes kezelésekben rejlő remek lehetőségekről, de,… Tovább olvasom >>
cad

A CAD szoftverek új dimenziókat nyitnak

A PERI CAD kiemelkedik a modern építőipari tervezési eszközök közül, mivel speciális… Tovább olvasom >>
hurghada nyaralás

Feledhetetlen éjszak a Hurghada nyaralás alkalmával

Hurghada nappal a pihenés és a kalandok birodalma, de amint a nap… Tovább olvasom >>
Ivibet

Ivibet – merd kimutatni a szereteted

Sok ember van a világon, aki nem szokta kimutatni az érzelmeit. Szinte… Tovább olvasom >>